Bloggere og forlag – ny serie

I flere artikler det siste året har det vært pekt på at forlagene i stadig større grad har kontakt med bloggere. Det har vært visst til bokbloggturneer og at forlagene sender ut anmeldereksemplarer av bøker. Det har imidlertid vært sagt lite om hvor omfattende dette er, om dette er noe som gjelder alle forlag og hva forlagene får ut av denne bloggkontakten. Det har heller ikke vært skrevet så mye om hva slags tanker forlagene selv har om oss bloggere.

Jeg starter derfor en ny serie her på bloggen: bloggere og forlag.  I en og en bloggpost fremover vil jeg presentere et forlag, og vise hva slags erfaring de har med bloggere. Alle får de samme spørsmålene. Håpet mitt er at dette skal være lærerikt både for forlagene selv, for oss bloggere som har kontakt med forlag og for alle andre som har interesse for temaet.

Første sak legges ut i neste uke.

Legg inn en kommentar