Blogger og forlag #3: Cappelen Damm

Cappelen Damm er bygd opp av de to tidligere forlagene Cappelen og Damm, som fusjonerte i juni 2007.

J. W. Cappelen forlagsbokhandel ble etablert i 1829 av Jørgen Wright Cappelen. Cappelen etablerte også Kristianias første bokhandel, Tanum bokhandel, i 1832.

N.W. Damm & Søn As, eller Damm forlag som det populært ble kalt, ble etablert av Niels Wilhelm Damm i Kristiania i 1843.

Begge forlagene har i løpet av sin lange virksomhet foretatt flere oppkjøp, og fusjonert med andre forlag. Både Cappelen og Damm forlag var regnet som to av Norges fire største forlag. Dette kan du lese mer om i forlagets tidslinje her. 

Cappelen er også kjent for å ha startet flere bokklubber utover 1990 – tallet. Damm utgav, ved siden av bøker, flere tidsskrifter. Blant dem reisemagasinet Vagabond.

Cappelen Damm har en stor portefølje, og flere kjente forfattere i sin stall. De utgir også den populære serien om Harry Potter, og har en stor satsning på serieromaner. Forlaget utgir også lydbøker.

Cappelen Damm var et av de første forlagene som hadde aktiv kontakt med bloggere, gjennom sin bokbloggturne. Cappelen Damm eier fortsatt bokhandelkjeden Tanum. Forlaget ledes i dag av Tom Harald Jenssen.

Jeg har snakket med informasjonssjef i forlaget, Ingunn Lindborg:

Har dere noen gang sendt ut anmeldereksemplarer til bloggere, og hva er deres erfaring med kontakt med bloggere så langt?

Vi har gjort det på ungdomsbøker i en ganske lang periode, da med avtale med noen bokbloggere. Vi har sendt bøker til andre bloggere på forespørsel, og vurderer å prøve å knytte til oss flere bloggere etter hvert. Problemet er at kvaliteten på bokbloggene variere så mye, og det er vanskelig å få oversikt. Vi hadde en dårlig erfaring med Fotballfrue, som ble en sak i E24, så etter det var vi litt skeptiske.

Får dere mange spørsmål om anmeldereksemplarer fra bloggere, og hvis ja, har dere merket at pågangen har økt sammenlignet med tidligere?

Synes ikke det er veldig mange som spør ennå, men jeg tror kanskje at de fleste har en høy terskel for å be om bøker. Det går an å sende oss en mail og be om å bli satt på en pressemeldingsliste, som gir god oversikt over hvilke bøker vi utgir. Hvis noen da ber om et anmeldereksemplar, tror jeg ikke vi kommer til å si nei til det.

Hvor viktige er bloggere for deres forlag, og da i særdeleshet bokbloggere?

Ikke særlig viktig ennå, men vi ser at disse kanalene kommer til å utvikle seg og spille en større rolle. Det å få i gang vareprat, er den sterkeste driveren for bokkjøp, og sosiale medier bidrar til det.

Uansett svar på spørsmål 1, synes dere det er viktig at det kommer klart frem at bloggere har mottatt boken de skriver om fra det respektive forlaget, eller er ikke det så viktig for dere?

Det går fram av min henvisning til E24-saken at vi synes det er SVÆRT viktig at bloggerne ikke har bindinger til forlaget, at omtalen må være uavhengig. Hvis den ikke er det, ødelegger vi et tillitsforhold til leserne. Så svaret er at ja: det må komme klart fram at de har mottatt boken fra oss.

Ønsker dere tilsendt linker av anmeldelser bloggere har skrevet om deres bøker, uavhengig av om bloggeren har kjøpt boken selv eller fått anmeldereksemplar?
Ja, selvfølgelig. Men vi har svært gode overvåkningssystemer også for de sosiale mediene, så vi fanger opp det meste.

Hvordan forholder dere dere til negative blogganmeldelser?

Helt profesjonelt, slik vi gjør med de profesjonelle mediene. Bøker har ulike målgrupper. Det er naturlig at anmeldelsene varierer.

Hvilke kriterier er dere opptatt av dersom en blogger kontakter dere med forespørsel om en gratis bok? Må vedkommende ha blogget lenge, ha mange lesere eller er det innholdet på bloggen som er det viktigste?

Vi sender uoppfordret ut svært mange anmeldereksemplarer til aviser og ukepresse, bare en moderat prosentdel resulterer i anmeldelse. Til andre sender vi på forespørsel. Å sende bøker koster mye, så vi vil nok følge bloggerne opp for å se om de faktisk anmelder de bøkene de ber om. Det gjør vi også overfor andre som ber om anmeldereksemplarer. Men å legge spesielle kriterier til grunn, synes jeg ikke er naturlig på nåværende tidspunkt. Alle bør få lov til å prøve seg. Hvis bokbloggingen etter hvert blir mer profesjonell, vil vi nok kanskje sette en del av dem på vår faste utsendingsliste. Da vil antall lesere og kvalitet på anmeldelsene spille en rolle.

Bokanmeldere og journalister har som regel sperrefristen å forholde seg til, mens noe liknende ikke finnes for bloggere. Hvis en blogger på et eller annet vis får tak i et leseeksemplar av en bok som ikke er kommet i salg enda, synes dere da at det er greit at vedkommende blogger om boken før utgivelsesdatoen, eller bør vedkommende avklare dette med dere først?

Hvis bloggere får tak i leseeksemplarer av ferdig bok, er det fordi vi har sendt dem ut. Da er boken «frigitt» og kan anmeldes. Men vi sender også korrekturtrykk til bokhandlerne. Disse er ikke ment for anmeldere, og vi vil ikke tillate at heller bloggere anmelder. Hvis de gjør det, kommer vi til å reagere overfor bloggeren.

Er det noe dere har lyst til å legge til når det gjelder dette temaet?

Forlaget Cappelen Damm har selv startet en blogg. Den har vært aktiv i 2 måneder, og har utelukkende vært en positiv erfaring. Vår intensjon var å åpne forlaget mer for offentligheten, skrive om forlagets indre liv, utgivelser og saker som opptar oss. På bloggen anbefaler vi også nettsteder vi synes det er viktig at boklesere følger med på. Det er naturlig at vi etter hvert også anbefaler gode bokbloggere, så jeg ser fram til et mer aktivt samarbeid med flere av dem.

Tusen takk for svar, Ingunn Lindborg

Legg inn en kommentar