Bloggere og forlag #4: Kolon forlag

Kolon forlag ble stiftet i 1995 av Torleiv Grue, og er et imprint i Gyldendal Norsk forlag. Forlaget har hittil kun satset på skjønnlitteratur, herunder dikt og filmmanus, og utgir omlag 15 bøker hvert år. De er kjent for å utgi bøker av svært høy kvalitet. Deres årlige antologi presenterer leserne for sterke og gode forfattestemmer.

Det var på Kolon forlag Ari Behn debuterte med Trist som Faen i 1999. Ved siden av å utgi norsk skjønnlitteratur, har forlaget også publisert oversettelser av verker signert blant andre Paul Celan og Bertolt Brecht.

Torleiv Grue satt som forlagssjef fra starten og frem til 2009, da tok Bjørn Aagenæs over stillingen. Grue er i dag hovedkonsulent i forlaget.

Kolon er tilstede både på Twitter og på Facebook.

Jeg har snakket med forlagssjef Bjørn Aagenæs: 

Har dere noen gang sendt ut anmeldereksemplarer til bloggere, og hva er deres erfaring med kontakt med bloggere så langt?

Vi har bare fått en henvendelse hvor vedkommende ba om å bli satt på vår presseliste, men da jeg sa at personen bare kunne be om de bøkene vedkommende ville ha, hørte vi ikke noe mer. Vi sender anmeldereksemplarer til alle som spør, og gjør ikke forskjell på bloggere og anmeldere i aviser og tidsskrifter. Vi anser bloggere som like viktige som alle andre anmeldere. 
Får dere mange spørsmål om anmeldereksemplarer fra bloggere, og hvis ja, har dere merket at pågangen har økt sammenlignet med tidligere?

Vi har lite kontakt med bloggere, og har som nevnt kun hatt en henvendelse. Så i og med at vi har gått fra null til bittelitt, er jo det en liten økning.

Hvor viktige er bloggere for deres forlag, og da i særdeleshet bokbloggere?
I teorien er de viktige, i praksis ikke fordi vi får så få henvendelser. Men vi blir glade om bloggere skriver om en av våre bøker.

Uansett svar på spørsmål 1, synes dere det er viktig at det kommer klart frem at bloggere har mottatt boken de skriver om fra det respektive forlaget, eller er ikke det så viktig for dere?

Det er ikke viktig, det som er viktig er at bøkene blir skrevet om – det er det viktigste. Når man tenker på de fleste bokanmeldelser, er det vanlig kutyme at anmelderen har fått boken gratis. Det regner man med når man leser disse anmeldelsene. Så nei, det trenger ikke fremgå. Men ingen vil noensinne få penger av meg for å skrive om en av våre bøker.

Ønsker dere tilsendt linker av anmeldelser bloggere har skrevet om deres bøker, uavhengig av om bloggeren har kjøpt boken selv eller fått anmeldereksemplar?

Ja, selvfølgelig, vi vil gjerne ha tilbakemeldinger. Vi forsøker å følge litt med, og jeg bruker søkemotorene mye når en bok akkurat er blitt lansert. Det er viktig at det er skriverier om bøkene våre, og vi håper selvsagt på mest mulig omtale. Det er ingen plikt å sende inn en link, men veldig positivt om bloggerne gjør det.

Hvordan forholder dere dere til negative blogganmeldelser?

Om noen slakter bøkene våre blir vi ulykkelige, i så måte står vi solidatiske med forfatteren. Ingen liker negativ omtale, vi vil jo helst ha ros. Men vi driver med kunst, og det er ikke alltid man lykkes. Så lenge kritikken er konstruktiv, har vi ikke noen problemer med negative blogganmeldelser og vi forholder oss til disse på samme måte som vi gjør til vanlige avisanmeldelser. Salgsmessig er det viktigere at Aftenposten roser en av våre bøker enn at en bokblogger gjør det, på den annen side er det viktig med tilbakemeldinger til forlaget og forfatteren uansett.  Vi kan gjerne sitere fra blogger.

Hvilke kriterier er dere opptatt av dersom en blogger kontakter dere med forespørsel om en gratis bok? Må vedkommende ha blogget lenge, ha mange lesere eller er det innholdet på bloggen som er det viktigste? 

Vi har som sagt fått få henvendelser, og har sagt ja til alle foreløpig.

Bokanmeldere og journalister har som regel sperrefristen å forholde seg til, mens noe liknende ikke finnes for bloggere. Hvis en blogger på et eller annet vis får tak i et leseeksemplar av en bok som ikke er kommet i salg enda, synes dere da at det er greit at vedkommende blogger om boken før utgivelsesdatoen, eller bør vedkommende avklare dette med dere først?

Juridisk er det selvsagt helt greit, men det høflige er å ikke gjøre det. Vi vil helst at bloggere forholder seg til den vanlige utgivelsestiden. Folk må selvsagt gjøre som de vil, men man er avhengig av et tillitsforhold og det er noe som går begge veier.

Er det noe du har lysr til å legge til?
Vi behandler, som sagt, bokbloggere akkurat på samme måte som alle andre som henvender seg til oss for å skrive om en bok, og vi vil gjerne ha flere henvendelser fra bokbloggere.  Det er kjærkommen markedsføring
Jeg har bare gode ting å si om bloggere, og synes det er spennende å følge med på utviklingen av bokbloggeruniverset her i Norge. Stå på!
Tusen takk for svar, Bjørn Aagenæs.

Legg inn en kommentar