Bloggere og forlag #5: Lydbokforlaget

Lydbokforlaget ble startet av pedagogen Herborg Hongset i 1987 i  Melhus i Nord – Trøndelag, og selskapets hovedkontor befinner seg fortsatt her. På oppstartstidspunktet var lydbøker noe som i all hovedsak var forbeholdt blinde og synshemmede. Hongset mente at det ville være et marked også for andre grupper lesere.

De første årene ga forlaget ut i snitt to utgivelser årlig og hovedvekten lå på klassikere og lettere underholdning. Senere har tallet økt til flere hundre årlige utgivelser, med en god blanding av samtidig litteratur, hørespill fra Radioteateret og klassikere. Det har blitt investert og satset mye på andre lydbokformater opp i gjennom årene. Den seneste nyvinningen er digispilleren og digiboken.

Lydbokforlaget eies i dag av Aschehoug, Gyldendal og stiftergruppen. Hongset er fortsatt administrerende leder og forlagssjef.

Lydbokforlaget finnes på facebook og på twitter.

Nettredaktør Ingvild Grane svarte på mine spørsmål:

Har dere noen gang sendt ut anmeldereksemplarer til bloggere, og hva er deres erfaring med kontakt med bloggere så langt?
Ja, vi har sendt ut anmeldereksemplarer til bloggere. Våre erfaringer fra kontakt med bloggere er positive, og vi synes det har vært interessant å følge med på hvor raskt norske bokbloggere har etablert seg med et stort lesernettverk.

Får dere mange spørsmål om anmeldereksemplarer fra bloggere, og hvis ja, har dere merket at pågangen har økt sammenlignet med tidligere?

I takt med at det blir stadig flere som blogger om bøker, opplever vi at pågangen fra bloggere øker. Så ja, pågangen er større enn tidligere. Men jeg tror mange bokbloggere ikke har tenkt på at de også kan anmelde lydbøker, og at de i hovedsak retter forespørsler om anmeldereksemplarer til tryktbok-forlagene. Derfor er vi glade for at det er bokbloggere som også har et tydelig fokus på lydbøker, og som skriver omtaler hvor de vurderer for eksempel innleseren og virkemidler i innlesningen som en del av lese/lytteopplevelsen.

Hvor viktige er bloggere for deres forlag, og da i særdeleshet bokbloggere?

Omtaler fra bokbloggere er viktige for oss fordi bloggerne ofte gir en annen og mer personlig omtale av lydboka enn profesjonelle anmeldere gjør. Derfor er bokbloggernes omtaler gode supplementer til anmeldelsene i de tradisjonelle kanalene.

Uansett svar på spørsmål 1, synes dere det er viktig at det kommer klart frem at bloggere har mottatt boken de skriver om fra det respektive forlaget, eller er ikke det så viktig for dere?

Det er ryddig av bloggere å oppgi om boka har kommet som gratiseksemplar fra forlaget.

Ønsker dere tilsendt linker av anmeldelser bloggere har skrevet om deres bøker, uavhengig av om bloggeren har kjøpt boken selv eller fått anmeldereksemplar?

Selvsagt.

Hvordan forholder dere dere til negative blogganmeldelser?

At det også kommer negative omtaler viser at forlaget ikke styrer hva som blir skrevet på bloggene, selv om bloggerne har mottatt anmeldereksemplarer fra oss. Det er både sunt og viktig at forlagene ikke kan ta for gitt å få gode anmeldelser i bloggsfæren.

Hvilke kriterier er dere opptatt av dersom en blogger kontakter dere med forespørsel om en gratis bok? Må vedkommende ha blogget lenge, ha mange lesere eller er det innholdet på bloggen som er det viktigste?

Det blir en helhetsvurdering fra gang til gang. Det hjelper å ha blogget lenge og å ha gode lesertall, men man trenger ikke nødvendigvis å ha det. Bokbloggere som sender oss en kort presentasjon av bloggen sin hvor de opplyser om antall lesere, post-frekvens og blogg-profil gir et proft inntrykk. Dessverre har vi fått henvendelser fra bloggere som glemmer å informere om blogg-adressen sin, og da er det viktigste kriteriet for å motta anmeldereksemplarer borte.

Bokanmeldere og journalister har som regel sperrefristen å forholde seg til, mens noe liknende ikke finnes for bloggere. Hvis en blogger på et eller annet vis får tak i et leseeksemplar av en bok som ikke er kommet i salg enda, synes dere da at det er greit at vedkommende blogger om boken før utgivelsesdatoen, eller bør vedkommende avklare dette med dere først?

Her stiller lydboka i en særstilling på grunn av produksjonstid med innleser i studio i tillegg til den vanlige trykketiden, noe som betyr at lydboka ofte ikke er klar før det nærmer seg lanseringsdato. Men for de som leser bloggene er det fint å kunne gå i bokhandelen, på nettet eller i biblioteket etter man har lest en omtale, og faktisk ha mulighet til å kjøpe eller låne lydboka. Blir anmeldelsen publisert lenge før lanseringsdato, er ikke lydboka mulig å få tak i. Å heller legge ut en forhåndsomtale, og gjerne også en kort kommentar om hva du synes om lydboka, er ryddigere ovenfor leseren. Så kan du heller skrive at selve anmeldelsen kommer senere. Da har også leseren noe å se frem til.

Er det noe dere har lyst til å legge til når det gjelder dette temaet?

I det siste har det vært flere debatter om bokbloggernes posisjon sammenlignet med de profesjonelle kritikerne, blant annet om bloggerne skal motta anmeldereksemplarer fra forlagene. Noen forlag velger strategien med å sende ut leseeksemplarer av enkelte titler til mange bloggere, selv om man kan gå ut ifra at ikke alle bloggerne ønsker å motta eller anmelde boka. Andre har valgt å ikke sende ut fri-eksemplarer til bloggere i det hele tatt.

Vi i Lydbokforlaget har en positiv innstilling til bloggere som ønsker å skrive omtaler om våre utgivelser, og vi er åpne for henvendelser og spørsmål. Og bloggere som har spesialområder de ønsker å dekke, for eksempel barnelydbøker, hørespill, ungdomslydbøker eller lignende, er velkommen til å ta kontakt med oss, slik at vi kan kartlegge hvilke lytteeksemplarer de er interessert i. Antallet anmeldereksemplarer vi kan dele ut av hver tittel er begrenset, så det er best for oss dersom du bare ber om lytteeksemplarer på lydbøker du vet du kommer til å anmelde. Og vi ønsker så klart at du sender oss link til anmeldelsen når den er publisert. Da holder vi oss oppdatert på hva som blir skrevet, samtidig som vi kan hjelpe til å spre anmeldelsen gjennom våre Twitter- og Facebook-profiler.

Tusen takk for svar, Ingvild Grane på vegne av Lydbokforlaget.

Legg inn en kommentar