Bokanmeldelse: Håndbok i selvforsvar av Johnny Brenna

Forlag: Cappelen Damm
Sideantall: 154 (Flexibind)
Utgitt: 30. juli 2012
Sjanger: Dokumentar
Kilde: Kjøpt
Verdt å vite: Johnny Brenna debuterte som forfatter med kriminalromanen Operasjon Helena våren 2012. Han har jobbet flere tiår i politiet, blant annet som spaner. I dag driver han eget firma med fokus på personlig sikkerhet. Han underviser i selvforsvar, og er prosjektleder for  «Sammen lager vi utelivet tryggere.»

Verden blir et fredeligere sted, men vold, ran og overfall preger nyhetene og bybildet. De aller færreste er klar over hvor få og enkle grep som skal til for ivareta vår egen, personlige sikkerhet. 
Håndbok i selvforsvar gir menn og kvinner, sentrale og praktiske løsninger innen personlig sikkerhet og selvforsvar. Og denne kunnskapen bidrar til at du ferdes på en sikrere måte ute i på gata. Når du blir mer bevisst og oppmerksom på omgivelsene, så vil du kunne handle for unngå å bli nok et offer i krim-statistikken. Skulle man likevel komme ut for farlige situasjoner, så gir boka også konkret kunnskap om hvordan man skal håndtere fysiske konflikter. Teknikkene som er beskrevet er enkle og effektive og passer for begge kjønn. Og de forklares av en mann som vet hva han driver med.  For tidligere politispaner Johnny Brenna vet hvor haren hopper. Med hans kunnskap og lange erfaring, vil den som aktivt bruker rådene i denne boka unngå å bli et lett bytte for dem som er ute etter å rane og skade. De vil bli det Brenna kallet et Hard Target.

En viktig bok å ha i bokhyllen

Da jeg oppdaget at Brenna hadde skrevet bok om selvforsvar, bestemte jeg meg for at denne boken måtte kjøpes. Jeg kan ikke tenke meg så mange andre som har så god og bred innsikt i dette temaet. Byene og bydene våre er blitt mer utrygge de siste årene. Jeg er sikkert ikke alene om å tenke at det er ekkelt å gå alene i Oslos gater etter mørkets frembrudd. Selv på steder hvor jeg tidligere følte meg trygg, synes jeg nå det er skummelt å gå. Det er derfor kjekt å ha tenkt igjennom hva jeg skal gjøre dersom jeg skulle komme ut for noe farlig, og jeg gledet meg til å lese boken til Brenna.

Boken starter med en innledning hvor Brenna peker på det endrede trusselbildet borgerne møter på gata i dagens samfunn. Han viser hvordan kriminaliteten har utviklet seg på relativt kort tid, og hvordan innsparinger og prioriteringer innad i politiet har ført til at det er stadig færre polititjenestemenn synlig i gatebildet. Hvis man kommer ut for noe, og har behov for assistanse fra politiet, kan det ta tid før hjelpen kommer. Det er noe av hans motivasjon for å skrive en bok om selvforsvar. Han vil vise hvordan du kan bli en «hard target» slik at den kriminelle velger seg et annet mål enn deg.

Videre er boken delt inn i kapitler med titler som forebygging og kamp. Disse har igjen underkapitler, og Brenna viser ofte til reelle presseoppslag som underbygger det han snakker om. Forebyggingskapittelet opplever jeg som utrolig viktig, og jeg kommer til å sørge for at jeg befinner meg på «gul sone» når jeg beveger meg i sentrumsgatene fremover. Gul sone betegner at man er i en mental observasjonstilstand hvor man er våken, påslått og legger merke til ting som skjer rundt en. Brenna skriver også om viktigheten av kroppsspråk, bare man er bevisst på hvordan man fremstår kan man i flere tilfeller forhindre å bli et offer.  Han understreker at dersom man benytter seg av kunnskapen i kapittelet om forebygging, vil man forhåpentligvis ikke få bruk for kampteknikkene han lærer bort senere i boken.

Det er likevel et eget kapittel om kamp bakerst i boken. Her får vi vite om sårbare punkter på kroppen, og hvordan man kan bruke kroppen som et våpen. Det er flere eksempler på ulike kampteknikker, alt illustrert med gode og forklarende bilder slik at man kan øve sammen med en venninne eller en partner. Et annet lærerikt og nyttig avsnitt forteller om alternative våpen man kan ta i bruk om man kommer opp i en farlig situasjon. En penn og en strikk kan fort brukes til din fordel om du bare er kreativ.  Det påpekes også at man må forsøke ikke å havne på bakken under kamp:

Bakken er som et vann fullt av piraya-fisk. Kom deg opp, så fort som mulig.

Hvis man først har havnet på bakken, for eksempel i forbindelse med at noen forsøker å voldta deg, presenterer boken bilder av ulike teknikker man kan bruke for å forsvare seg og komme seg unna. Brenna beskrives også hvordan man skal mestre stress og adrenalin slik at man greier å holde hodet kaldt i farlige situasjoner, og hvordan man kan bruke disse kroppslige reaksjonene til sin egen fordel.

Boken er veldig oversiktlig satt opp, og Brenna skriver på en nøktern og konsis måte uten mye utenomsnakk. Her er alt rett på sak, det er interessant og det er viktig. Boken er skrevet på en slik måte at den kan leses av både tenåringer og voksne. Etter at man har lest boken fra perm til perm, kan man lett slå opp i den dersom det er ting man ønsker å lese mer om i etterkant. Det at innbindingen er i flexibind mener jeg også er en stor fordel, boken er tynn og lett, og kan fint få plass i vesken. Den kommer til å bli med i min når jeg skal ut på byen i høstmørket, da kan jeg lese meg opp og terpe på hvordan jeg skal bli en «hard target» før jeg går mot trikken eller toget.

Dette er en bok du bør kjøpe til deg selv eller en du er glad i. Det er en viktig bok å ha i bokhyllen, og hadde jeg hatt barn som var ute alene om kveldene skulle de fått et eget eksemplar. Hos Haugenbok kan du bla i boken her.

 

Legg inn en kommentar