Bokbloggerprisen – bakgrunn og vedtekter

Bokbloggerne som var til stede på bokbloggertreffet 2013 fikk en innføring i den kommende bokbloggerprisen. Tidligere har vi bare snakket så vidt om prisen på bloggene våre, nå presenterte vi vedtekter og gangen i stemmegivningen. Bokbloggerprisen ble innstiftet 26.januar 2013 av den daværende komiteen bak det årlige bokbloggertreffet. Vi har også fått verdifulle innspill fra Clementine som driver bloggen Har du lest. 

Bakgrunnen:
Da vi satte oss ned for å lage prisen, forsøkte vi å forene flere synspunkter: Vi vil at prisen skal være aktuell, den skal være demokratisk, engasjere bokbloggerne, ha en verdi for forfatterne som nomineres, sette fokus på norsk litteratur og skape en bevissthet blant bokbloggere om å lese norsk litteratur. Den skal ikke konkurrere med andre priser. Vi har valgt å ikke ekskludere bøker fra selvpubliseringsforlag, fordi vi ønsker å ha en pris som stemmes frem på bokens premisser. Vi er også opptatt av at prisen skal være uavhengig.

Om prisutdelingen:
Prisen deles ut for første gang på bokbloggertreffet under Oslo Bokfestival høsten 2014. Tanken er at dette skal bli en årlig pris som fortrinnsvis deles ut på det årlige bokbloggertreffet.Prisen gis til bøker skrevet av norske forfattere utgitt for første gang på norsk året før. Bokbloggerprisen 2014 deles altså ut på bokbloggertreffet høsten 2014, men innebefatter bøker utgitt i 2013.

Definisjon av prisen:
Bokbloggerprisen er en uavhengig pris nominert og stemt frem av norske bokbloggere. En norsk bokblogg defineres her som en bokrelatert blogg skrevet på norsk hvor det blogges jevnlig om andres bøker. Prisen gis til bøker som er utgitt på norsk av norske forfattere for første gang året før. Tanken er å sette søkelys på og løfte frem norsk litteratur.

Det deles ut pris i følgende kategorier:
Årets norske roman (Omfatter romaner og krim)
Åpen klasse (Herunder bøker i alle andre sjangere; sakprosa, barn – og ungdom, lyrikk, noveller etc)

Hvem kan nominere og stemme?
Bokbloggerprisen nomineres og stemmes frem av norske bokbloggere. En norsk bokblogg defineres her som en bokrelatert blogg skrevet på norsk hvor det blogges jevnlig om andres bøker. Man må ha blogget i minst seks måneder for å kunne være med og stemme. Blogger som benyttes til å markedsføre/promotere egne bøker og egen skriveprosess regnes ikke som bokblogg i dette tilfellet. Det samme gjelder blogger som er drevet av ulike forlag.

En bokblogger kan ikke nominere eller stemme på bøker som er utgitt av bokbloggeren selv eller nære slektninger/partnere/kjærester. Hvis det blir oppdaget at så er gjort, vil stemmen og nomineringen bli diskvalifisert. Ved tvilstilfeller forbeholder komiteen seg retten til å ha siste ordet.

Slik stemmes prisen fram:
En hver bokblogger kan sende inn inntil 7 nominasjoner innenfor hver av de ulike kategoriene til bokbloggerprisen@gmail.com innen 1. januar det året prisen skal deles ut. Man legger samtidig med link til egen bokblogg og sitt navn. Komiteen bak prisen vil så gå igjennom de nominerte og presentere en egen kortliste for hver av kategoriene. De to kortlistene presenteres om lag to uker etter at nomineringsfristen er gått ut.

Bøkene som står på kortlisten vil bli gjenstand for lesesirkler frem mot selve avstemningen. Det skal leses to bøker i måneden, en fra hver kategori, med start i februar og slutt i juli. Vi vil invitere ulike bokbloggere til å skrive presentasjon av de aktuelle titlene og forfatterne forut for diskusjonen. Man trenger ikke å være med på å lese alle bøkene. Tanken er at bøkene skal være godt belyst og diskutert før avstemmingen foregår.

Det åpnes for avstemming 1. august, og denne er åpen til 15 august. Hver bokblogger stemmer på den boken de mener er best i hver kategori. Det blir satt stor pris på om man kan skrive noen stikkord for hvorfor man stemmer på den aktuelle boken, men ikke noe krav. Man må ikke ha lest alle bøkene på kortlisten for å stemme. De som får flest stemmer i hver sin kategori vinner. For å kunne være med på å stemme på kandidatene på kortlisten, må du også ha vært med på å nominere kandidater. Vinnerne av de to kategoriene vil presenteres på bokbloggertreffet under Oslo bokfestival.

Det er første gangen vi deler ut denne prisen, så vi vil ta med oss erfaringene fra det første året og forbeholder oss retten til eventuelt å gjøre endringer året etter.

Her er altså gangen i kåringen av Bokbloggerprisen 2014:
Frist for å sende inn nomineringer: 1. januar 2014
Kortlistene presenteres mandag 14. januar 2014.
Fra februar 2014 – juli 2014 leses bøkene på kortlisten av bokbloggerne og diskuteres.

I komiteen vil vi ta ansvar for hver vår lesesirkelmåned. Det er 6 lesesirkelmåneder, og vi er 6 personer. Presentasjonene av bok og forfatter vil vi invitere andre bokbloggere til å skrive, så det blir en god spredning.

Stemmegivningen åpner 1. august 2014, og stenger 15. august 2014. Vinnerne annonseres under bokbloggertreffet i september 2014

Vi har opprettet en egen facebookside for prisen, og den finner du her.

Legg inn en kommentar