Bokanmeldelser: Hotel Eldorado, Den usynlige broen m.m.

Her kommer en ny samling korte anmeldelser av bøker jeg har lest denne høsten: Når man leser en roman, kan det ofte sammenlignes med å være passasjer i en bil. Forfatteren kan være en god eller en dårlig sjåfør, det kan hende han tar krappe svinger og spesielle unnamanøvere. Noen foretrekker å holde seg til […]

Les mer