Litt småtanker om habilitet og anmeldelser/omtaler

Jeg brenner for bokblogging, og det gjør naturlig nok at jeg bruker endel tid på å tenke gjennom ulike aspekter ved dette. Et aspekt jeg er opptatt av handler om habilitet. Det er veldig viktig for meg å ha slike ting på det rene, og jeg har heller unngått å skrive om en bok fremfor […]

Les mer